Pakendid

Tagastatava korduvkasutuspakendi kasutuse tingimused

1. Vedelad kemikaalid tarnitakse pakendis, mis peab olema tarnitud MÜÜJALE tagasi muutmata kujul 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

2. Korduskasutuspakendi kasutamisel tasub OSTJA tagatisraha MÜÜJA hinnakirja alusel juhul kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. MÜÜJA tagastab makstud tagatisraha ostjale pärast nende tagastamist.

3. Deposiit ja tagastatava pakendi väärtus arvutatakse alati MÜÜJA hinnakirjale tuginedes:

Pakendi ühiku hinnakiri (kehtiv alates 01.12.2016)

KoodPakendi (taara) tüüp1tk hindKoos KM’ga
IBC1000IBC konteiner 1000 l145,00 eur174,00 eur
CS1000Dielektriline IBC konteiner 1000l180,00 eur216,00 eur
C600Konteiner 600l100,00 eur120,00 eur
V200Plastikvaat 200l30,00 eur36,00 eur
VK200Plastkvaat korgiga 200l26,00 eur31,20 eur
DVK200Dielektriline plastikvaat korgiga 200l35,00 eur42,00 eur
MVA200Metalvaat altühendusega 200l32,00 eur38,40 eur
MV200Metallvaat 200l32,00 eur38,40 eur
PV100Plastikvaat 100l22,00 eur26,40 eur
PVK120Plastikvaat korgiga 120l23,00 eur27,60 eur
PV50Plastikvaat 50l14,00 eur16,80 eur
K30Kanister 30l8,00 eur9,60 eur
K60Kanister 60l12,00 eur14,40 eur
FIN1000Puitalus, 1000×1200 Brenntag7,00 eur8,40 eur
EUR800Euroalus, 800×12009,00 eur10,80 eur
EURN800Euroalus, 800×1200 cm uus12,00 eur14,40 eur
PEUR800Plastikalus, Euro 800×120030,00 eur36,00 eur

4. Tagatisraha tagastatakse ostjale ainult siis, kui MÜÜJA esindaja (ladustaja) on üle kontrollinud tagastatud pakendi seisukorra ja koguse.

5. Korduvkasutuspakendit mis on kadunud või parandamatult rikutud, tagatisraha ei tagastata. Juhul, kui OSTJA pakendit ei tagastata või pakend on kahjustatud, esitab MÜÜJA OSTJALE arve ja OSTJA arvestab tagatisrahast maha pakendite väärtuse või tagatisraha puudumisel maksab vastavalt MÜÜJA poolt esitatud arvele.

6. MÜÜJA või tema lepinguliste partnerite (transpordiettevõtete) poolt tarnitud pakendeid ei tohi vahetada või asendada teise tootja tootepakenditega ega anda käsutusse kolmandatele osapooltele, samuti ei tohi pakendid kasutada muudel eesmärkidel või neis midagi ladustada nii OSTJA kui kolmandate isikute poolt. Korduvkasutuspakendiga tuleb tagastada müüjale kohe, see peab alati olema kindlalt suletud, tühjad ning kahjustamata ning õige tootesildiga.

7. Kui tarnitakse uus kogus kaupa, peab OSTJA olema valmis tagastama tühjad pakendid eeldusel, et vedajal on piisavalt ruumi pakendi pealevõtmiseks.

8. Juhul, kui OSTJA  ja MÜÜJA tagastatud pakendite kogused ei ühti, peavad osapooled võrdlema oma dokumente – saatelehti, üleandmis-vastuvõtmisakte ning CMR’e mis tõendavad pakendite saatmist, tagasisaatmist ja nende vastuvõtmist.

9. Käesolevale dokumendile on viidatud OSTJALE tarnitud kaubaga esitatud arvel ning samuti MÜÜJA kodulehel www.balticfloc.ee . Kauba vastuvõtmisel OSTJA nõustub antud tingimuste ja hinnakirjaga.

http://www.balticfloc.ee/dokumendid/tagastatava_korduskasutuspakendi_kasutuse_tingimused.pdf