Flocculants & Polymers

Tagastatava korduvkasutuspakendi kasutuse tingimused

1. Vedelad kemikaalid tarnitakse pakendis, mis peab olema tarnitud MÜÜJALE tagasi muutmata kujul 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

2. Korduskasutuspakendi kasutamisel tasub OSTJA tagatisraha MÜÜJA hinnakirja alusel juhul kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. MÜÜJA tagastab makstud tagatisraha ostjale pärast nende tagastamist.

3. Deposiit ja tagastatava pakendi väärtus arvutatakse alati MÜÜJA hinnakirjale tuginedes:

Pakendi ühiku hinnakiri (kehtiv alates 01.12.2016)

Kood Pakendi (taara) tüüp 1tk hind Koos KM’ga
IBC1000 IBC konteiner 1000 l 145,00 eur 174,00 eur
CS1000 Dielektriline IBC konteiner 1000l 180,00 eur 216,00 eur
C600 Konteiner 600l 100,00 eur 120,00 eur
V200 Plastikvaat 200l 30,00 eur 36,00 eur
VK200 Plastkvaat korgiga 200l 26,00 eur 31,20 eur
DVK200 Dielektriline plastikvaat korgiga 200l 35,00 eur 42,00 eur
MVA200 Metalvaat altühendusega 200l 32,00 eur 38,40 eur
MV200 Metallvaat 200l 32,00 eur 38,40 eur
PV100 Plastikvaat 100l 22,00 eur 26,40 eur
PVK120 Plastikvaat korgiga 120l 23,00 eur 27,60 eur
PV50 Plastikvaat 50l 14,00 eur 16,80 eur
K30 Kanister 30l 8,00 eur 9,60 eur
K60 Kanister 60l 12,00 eur 14,40 eur
FIN1000 Puitalus, 1000×1200 Brenntag 7,00 eur 8,40 eur
EUR800 Euroalus, 800×1200 9,00 eur 10,80 eur
EURN800 Euroalus, 800×1200 cm uus 12,00 eur 14,40 eur
PEUR800 Plastikalus, Euro 800×1200 30,00 eur 36,00 eur

4. Tagatisraha tagastatakse ostjale ainult siis, kui MÜÜJA esindaja (ladustaja) on üle kontrollinud tagastatud pakendi seisukorra ja koguse.

5. Korduvkasutuspakendit mis on kadunud või parandamatult rikutud, tagatisraha ei tagastata. Juhul, kui OSTJA pakendit ei tagastata või pakend on kahjustatud, esitab MÜÜJA OSTJALE arve ja OSTJA arvestab tagatisrahast maha pakendite väärtuse või tagatisraha puudumisel maksab vastavalt MÜÜJA poolt esitatud arvele.

6. MÜÜJA või tema lepinguliste partnerite (transpordiettevõtete) poolt tarnitud pakendeid ei tohi vahetada või asendada teise tootja tootepakenditega ega anda käsutusse kolmandatele osapooltele, samuti ei tohi pakendid kasutada muudel eesmärkidel või neis midagi ladustada nii OSTJA kui kolmandate isikute poolt. Korduvkasutuspakendiga tuleb tagastada müüjale kohe, see peab alati olema kindlalt suletud, tühjad ning kahjustamata ning õige tootesildiga.

7. Kui tarnitakse uus kogus kaupa, peab OSTJA olema valmis tagastama tühjad pakendid eeldusel, et vedajal on piisavalt ruumi pakendi pealevõtmiseks.

8. Juhul, kui OSTJA  ja MÜÜJA tagastatud pakendite kogused ei ühti, peavad osapooled võrdlema oma dokumente – saatelehti, üleandmis-vastuvõtmisakte ning CMR’e mis tõendavad pakendite saatmist, tagasisaatmist ja nende vastuvõtmist.

9. Käesolevale dokumendile on viidatud OSTJALE tarnitud kaubaga esitatud arvel ning samuti MÜÜJA kodulehel www.balticfloc.ee . Kauba vastuvõtmisel OSTJA nõustub antud tingimuste ja hinnakirjaga.