Flocculants & Polymers

Z89-seeria polümeerid

Kui rääkida reovee käitlemisest siis reoveepuhasti operaatorite üks peamiseid igapäevaseid väljakuitseid on, et kuidas kuivaine imepisikesi osakesi tõhusamalt reovee seest kätte saada. Madalam vee osakaal tahkises tähendab väiksemat kuivaine realiseerimiseks kuluvat mahtu. See omakorda omab vahetut mõju tegevuskuludele mistõttu õigete lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendumisel kahanevad just transpordi ja tahkise käitlemisega seonduvad kulud kõige olulisemalt.

Lahendus peitub õigete polümeeride leidmises, nende õiges kasutamises õigete parameetritega. Koos meie olemasolevate flokulantidega moodustab uus Z 89-seeria suurepärase tootevaliku mis annab meie kvalifitseeritud ja rahvusvaheliselt hinnatud meeskonnale suurepärase lähtepositsiooni eesmärkide saavutamiseks.

89-seeria: Tegemist on uue põlvkonna ülitõhusate polümeeridega mis on mõeldud igat liiki orgaanilisele settele. Kolm erineva katioonsega flokulanti võimaldavad rahuldada pea kõikide klientide vajadusi kelle reovesi sisaldab väikeseid osakesi sõltumata nende tüübist. Olenemata orgaanilise sette päritolust – munitsipaalreoveest, tapamajadest, õlletehasest või toiduainetööstusest, põllumajandusest – näitavad flokulandid efektiivseid tulemusi.

 • Ülikõrge molekulmassiga katioonsed flokulanidid
 • Sobib tsentrifuugidele ning teistele süsteemidele
 • Talub tänu flokulantide kõrgemale molekulmassile suuremaid nihkejõude
 • Võimaldab oluliselt doseeringut vähendada
 • Saavutatav kõrgem kuivaine %
 • Parem tsentraadi kvaliteet ja väiksem hõljuvaine hulk
 • Efektiivne veetustusprotsess tagab madalamad tegevus-, transpordi- ja käitlemiskulud

Tänu paremale sildamisvõimele on polümeeridel võrreldes tavapäraste madalama molekulmassiga flokulantidega märgatavalt paremad veetustamisomadused.

TSENTRIFUUGID ON EESTIS LAIALDASELT KASUTATAV TEHNOLOOGIA, EESKÄTT SUUREMATES JAAMADES

 • Suurte nihkejõudude tõttu on vaja keerukaid tugevalt struktureeritud polümeere
 • Pikem põhiahel ja täiendavad seondumiskohad tagavad tõhusama veetustamise
 • Talub tänu flokulantide tugevamale seotusele suuri nihkejõude

SPETSIAALSELT VÄLJATÖÖTATUD TUGEVA JA SUUREMA NIHKEJÕUGA SÜSTEEMIDELE – TSENTRIFUUGIDELE

 • Väga tõhus lahustunud õhu süsteemide puhul
 • Tõhusam veetustamine võrreldes tavapäraste kõrge molekulmassiga flokulantidega
 • Võimaldab annust märkimisväärselt vähendada ja/või käidelda rohkem kuivainet
 • Tsentraadi parem kvaliteet ja vähem hõljuvaineid
 • Säästlik lahendus võimaldab vähendada tegevus-, transpordi- ja kõrvaldamiskulusid

Sobib ülihästi suure nihkejõuga süsteemidele nende tegevuskulude vähendamiseks

TAGATUD ON PAREMAD TSENTRAADI TULEMUSED

 • Parema flokulantide sildamisvõime tulemuseks on vähem väikeseid osakesi ja vähem tahkeid aineid sisaldav tsentraat
 • Efektiivsest veetustusprotsessist tuleb tuleb süsteemi tagasi vähem tahkeid aineid, saavutatakse tõhusam veetustamine ka läbi madalamate tegevuskulude (seadmete tööaeg, polümeerikulu jms)
 • Ammoniaagi sisaldus tsentraadis kahaneb miinimumini.
 • Positiivne effekt käärituskambri tööle, kuna mõju primaarse/sekundaarse muda määrale saab vähendada (gaasi tootmise saagikus, hoidmisaeg jm )

Võrdne veetustusvõimsus on tihtipeale saavutatav märkimisväärselt väiksema doseeringuga –  kuni 20% madalam võrreldes tavapäraste polümeeridega.  Võrdse doseeringu puhul võimaldavad Z 89-seeria flokulandid aga kuni 15% kokkuhoidu käitlemisele ja transpordile tehtavatest kulutustest, seda eeskätt just kõrgemast kuivaine osakaalust tahkises. Suurepärased tulemused on saavutatavad ka tsentrifuugidel paranendud floki stabiilsuse tõttu.