Flokulandid muda veetustamiseks

Flokulandid – Tootevalik

Pakume täielikku valikut BASF-i veekäitluse flokulante, mis on valmistatud spetsiaalselt tööstus- ja munitsipaalettevõtete tahkete/vedelate ainete eraldusprotsessis (veetustusprotsessis) kasutamiseks reovee käitlemisel.

BASF-il on pikk ajalugu kõrgtehnoloogiliste, ühtlaselt kõrge kvaliteediga toodete valmistamisel. See hõlmab tipptasemel tootmist tehastes üle terve maailma, suurim neist paikneb Bradfordis, Suurbritannias.

Baltic Floc Estonia tehniline meeskond viib läbi kohapealseid laborikatseid ja masinkatseid, et optimeerida meie valikus olevate flokulantide tõhusaimat kasutamist.

Meie suur tootevalik ja kvalifitseeritud tehniline tugi teevad meist usaldusväärse partneri munitsipaal- ja tööstuslike veekäitlusettevõtete vajaduste rahuldamiseks.

VALDKONNAD, MILLES SAAME AIDATA

  • Optimeeritud tahkete/vedelate ainete eraldusprotsess
  • Esmaklassilised tulemused muda veetustamisel
  • Väiksemad transpordi- ja reoveekulud
  • … ja seega tõhusamad ja kuluefektiivsemad toimingud

ZETAG ® FLOKULATSIOONI TEHNOLOOGIA

Katioonseid polüakrüül flokulante on muda veetustamisel kasutatud juba palju aastaid. Veetustatud bioainete optimeerimine on esmatähtis, et saavutada protsessi jätkusuutlikkus ja tõhusus. Kõrgem tahke kuivaine (KA%) osakaal vähendab transportimise, ladustamise ja käitlemisele kuluvat rahalist kulu. Lisaks, kui settekogum on piisavalt kuiv, saab seda põletada kütusena kui energiaallikat.

Meie kliendid vajavad tõhusamat tulemust selleks, et optimeerida läbiviidavat veetustamisprotsessi. BASF-i lai flokulantide tootevalik kindlustab, et tahkete/vedelate ainete eraldusprotsess on vastavalt vajadustele kohandatud, kuluefektiivne ja tõhus.

Koostöös BASFi ja Brenntag’ga oleme välja töödanud optimaalseimad lahendused klientide vajaduste rahuldamiseks.

Meie võimekus tagab täieliku pühendumuse ning tagame soovitud tulemused läbi madalama kulu.