Zetag ® Flokulatsiooni Tehnoloogia

Katioonseid polüakrüül flokulante on muda veetustamisel kasutatud juba palju aastaid. Veetustatud bioainete optimeerimine on esmatähtis, et saavutada protsessi jätkusuutlikkus ja tõhusus. Kõrgem tahke kuivaine (KA%) osakaal vähendab transportimise, ladustamise ja käitlemisele kuluvat rahalist kulu. Lisaks, kui settekogum on piisavalt kuiv, saab seda põletada kütusena kui energiaallikat.

Meie kliendid vajavad tõhusamat tulemust selleks, et optimeerida läbiviidavat veetustamisprotsessi. BASF-i lai flokulantide tootevalik kindlustab, et tahkete/vedelate ainete eraldusprotsess on vastavalt vajadustele kohandatud, kuluefektiivne ja tõhus.

Koostöös BASFi ja Brenntagiga oleme välja töödanud optimaalseimad lahendused klientide vajaduste rahuldamiseks. Meie võimekus tagab täieliku pühendumuse ning tagame soovitud tulemused läbi madalama kulu.

 

Võtke meiega ühendust:

Telefon: +372 51 515 48
Email: info@balticfloc.ee
Kontor: Vana-Tartu mnt 18, Järveküla, 75304 Rae vald Harjumaa